BEAUFORT VINDSTYRKE-SKALA

Vindstyrke
i beaufort

Betegnelse

Virkning på land

Virkning til sjøs

Vindhastighet
m/s

Vindhastighet
km/t

Vindhastighet
knop

0

Stille

Røyken stiger rett opp

Sjøen er speilblank (havblikk)

0–0,2

0–1

0-1

1

Flau vind

Vindretningen sees av røykens drift

Krusninger danner seg på havflaten

0,3–1,5

1–5

1-3

2

Svak vind

Følbar, rører på trærnes blader, løfter en vimpel

Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker

1,6–3,3

6–11

4-6

3

Lett bris

Løv og småkvister rører seg, vinden strekker lette flagg og vimpler

Småbølgene begynner å toppe seg. Det dannes skum som ser ut som glass. En og annen skumskavl kan forekomme

3,4–5,4

12–19

7-10

4

Laber bris

Løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågrener, strekker større flagg og vimpler

Bølgene blir lengre. En del skumskavler

5,5–7,9

20–28

11-16

5

Frisk bris

Småtrær med løv begynner å svaie, på vann begynner bølgene å toppe seg

Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme

8,0–10,7

29–38

17-21

6

Liten kuling

Store grener og mindre stammer rører seg, det hviner i telefontrådene, det er vanskelig å bruke paraply, man merker motstand når man går

Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt

10,8–13,8

39–49

22-27

7

Stiv kuling

Hele trær rører seg, vanskelig å gå mot vinden

Sjøen hoper seg opp, og hvitt skum fra bølgertopper som brekker begynner å blåse i strimer i vindretningen

13,9–17,1

50–61

28-33

8

Sterk kuling

Brekker kvister av trærne, tungt å gå mot vinden

Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelig markerte strimer med vinden

17,2–20,7

62–74

34-40

9

Liten storm

Hele store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned

Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å «rulle». Sjørokket kan minske synsvidden

20,8–24,4

75–88

41-47

10

Full storm

Sjelden inne i landet, trær rykkes opp med rot, stor skade på hus

Meget høye bølger med lange overhengende kammer. Skummet som dannes i store flak driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes

24,5–28,4

89–102

48-55

11

Sterk storm

Meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Ualminnelig høye bølger. Små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene. Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden

28,5–32,6

103–117

56-63

12

Orkan

Forekommer meget sjelden, uvanlig store ødeleggelser

Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

> 32,7

> 118

> 63

 

Styrkebetegnelsene og hastighetsintervallene refererer seg til vindens middelverdi. Ved instrumentmålinger nyttes gjennomsnittet for 10 minutter, forvent derfor sterkere vind i kastene.

Ved bedømming av styrken og eventuelle skader som følge av orkaner i Nord-Amerika anvendes Saffir–Simpson-skalaen.

Bølgehøyde i meter

Vindstyrke
i beaufort

Betegnelse

Mest
sannsynlige
bølgehøyde
meter

Mest
sannsynlige
maksimale
bølgehøyde
meter

0

Stille

-

-

1

Flau vind

0,1

0,1

2

Svak vind

0,2

0,3

3

Lett bris

0,6

1,0

4

Laber bris

1,0

1,5

5

Frisk bris

2,0

2,5

6

Liten kuling

3,0

4,0

7

Stiv kuling

4,0

5,5

8

Sterk kuling

5,5

7,5

9

Liten storm

7,0

10,0

10

Full storm

9,0

12,5

11

Sterk storm

11,5

16,0

12

Orkan

>14,0